Sadržaj časopisa broj 1, januar 2018:
*Tema broja
Dr Dragan M. MITROVIĆ
- Univerzalistička zamisao globalizma o svetskoj državi, pravu i vladavini prava
*Ogledi
Ruža UROŠEVIĆ
- Primena Zakona o opštem upravnom postupku u ustanovama obrazovanja i vaspitanja
Mladen NIKOLIĆ
- Razgraničenje nadležnosti između suda i javnog izvršitelja za sprovođenje izvršenja i obezbeđenja
*Nedoumice
Prim. dr Gavrio ŠĆEPANOVIĆ
- Veštačenje umanjene životne aktivnosti u parnici - izazovi i dileme (II deo)
*Nove pravosudne profesije
Stručni savet Javnobeležničke komore
*Šalter urednika
*Komentari
Prof. dr Nebojša ŠARKIĆ
- Pogrešna i nepravilna primena pravne norme iz člana 20. stav 7. ZIO u parnici za naknadu štete zbog protivzakonitog rušenja
*Sudska praksa
- Javno pravo
- Privatno pravo
*Mišljenja ministarstva
*Bosna i Hercegovina
Ogledi
Prof. dr sc. Duško MODLY
Prof. dr sc. Adnan DURAKOVIĆ
- Neke stare izreke koje važe za pravnike i kriminaliste (I deo)
Sudska praksa
*Sudska praksa Crne Gore
*Evropski sud za ljudska prava
*Indeks odluka

Sadržaj časopisa broj 2, februar 2018:
*Tema broja
Prof. dr Stanko BEJATOVIĆ
- Evropski pravni standardi i nacionalno krivično procesno zakonodavstvo (razlozi neophodnosti usaglašavanja i stanje u Srbiji)
*Ogledi
Dr Tomica DELIBAŠIĆ
- Pravna priroda blažeg kaznenog zakona (I deo)
Ljubodrag PLJAKIĆ
- Poništavanje i ukidanje rešenja u upravnom postupku
*Nedoumice
Maja GLUŠČEVIĆ
- Upravnik zgrade – zaštita privatnosti i nepovredivosti stana
*Nove pravosudne profesije
Stručni savet Javnobeležničke komore
*Šalter urednika
*Sudska praksa
- Javno pravo
- Privatno pravo
*Mišljenja ministarstva
*Bosna i Hercegovina
Ogledi
Prof. dr sc. Duško MODLY
Prof. dr sc. Adnan DURAKOVIĆ
- Neke stare izreke koje važe za pravnike i kriminaliste (II deo)
Sudska praksa
*Sudska praksa Crne Gore
*Evropski sud za ljudska prava
*Indeks odluka

Sadržaj časopisa broj 3, mart 2018:
*Tema broja
Prof. dr Nebojša ŠARKIĆ
- Analiza radnog teksta amandmana Ministarstva pravde na Ustav Republike Srbije - Korak napred - korak nazad
*Ogledi
Prof. dr Milan MILOŠEVIĆ
- Novi Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranje terorizma
Borivoje ŽIVKOVIĆ
- Disciplinska odgovornost zaposlenih po Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja
Dr Tomica DELIBAŠIĆ
- Pravna priroda blažeg kaznenog zakona (II deo)
*Nedoumice
Dragan U. KALABA
- Krivično delo nadripisarstvo iz člana 342. KZ
*Nove pravosudne profesije
Stručni savet Javnobeležničke komore
*Šalter urednika
*Sudska praksa
- Javno pravo
- Privatno pravo
*Mišljenja ministarstva
*Bosna i Hercegovina
Ogledi
Vesna STEVANOVIĆ
- Kako smanjiti stradanje vozača dvotočkaša u saobraćaju na putevima u Republici Srpskoj
Sudska praksa
*Sudska praksa Crne Gore
*Evropski sud za ljudska prava
*Indeks odluka

Sadržaj časopisa broj 4, april 2018:
*Tema broja
Mr Ratomir ANTONOVIĆ
- Pravni okviri humanitarnog rada u Republici Srbiji
*Ogledi
Dr Vesna BILBIJA
- Obrazovanje, stručno osposobljavanje i usavršavanje zaposlenih - kao pravo i obaveza
Dr Milovan MILIĆ
- Likvidacija privrednog društva
*Nedoumice
Maja GLUŠČEVIĆ
- Nadležnost suda da sudi u sporu po tužbi potrošača za izvršenje ugovora i nastavak isporuke električne energije
*Nove pravosudne profesije
Stručni savet Javnobeležničke komore
*Šalter urednika
*Sudska praksa
- Javno pravo
- Privatno pravo
*Mišljenja ministarstva
*Bosna i Hercegovina
Ogledi
Amela ČOLIĆ
- Bosna i Hercegovina kao socijalna država
Sudska praksa
*Sudska praksa Crne Gore
*Evropski sud za ljudska prava
*Indeks odluka